Služby jsou hrazeny z dotací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Jihomoravského kraje a z rozpočtu Města Tišnov. Více o našich donátorech v Podporují nás.

 

Od 1.1.2018 je služba včasné intervence a psychologického poradenství, kterou poskytujeme na Tišnovsku pro děti a rodiče,  zpoplatněna částkou 100,-Kč za 50 min psychologické intervence. Částka bude použita na nákup terapeutických pomůcek a vybavení, které nemůžeme hradit ze státních dotací.

 

Služby všeobecné a selektivní primární prevence rizikového chování (projekt Regionální centrum prevence-VPP a projekt Statečná srdce) jsou poskytovány bezplatně.