POSLÁNÍM SPOLKU PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽEB je adekvátními odbornými psychologickými prostředky pomáhat dětem, mladým lidem, jednotlivcům a rodinám předcházet rozvoji různých typů nepříznivých životních situací tak, aby byly posilovány sebepodpůrné mechanismy a schopnost žít život s pocitem autonomie a smysluplnosti. 

AKTIVITY SPOLKU PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽEB se zaměřují především na školskou primární prevenci rizikového chování. Rizikových chováním se rozumí chování spjaté s nárůstem výchovných, sociálních, zdravotních a dalších rizik pro konkrétního člověka a/nebo společnost.

SPOLEK PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽEB REALIZUJE:

  • programy primární prevence rizikového chování v rámci a mimo rámec školní docházky, včetně včasné intervence,
  • preventivní aktivity na podporu rodiny zaměřené na předcházení rozvoje negativních rizikových jevů v rodině,
  • psychoterapeutickou péči pro děti, adolescenty a dospělé vycházející z Gestalt psychoterapie

POSLÁNÍM PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE je podpora dětí v jejich hledání správné cesty životem. A také podpora jejich rodičů a pedagogů v tom, aby dokázali navzdory některým danostem a svým dospělým starostem žít s dětmi život v uspokojivých vztazích a být jim dostatečně dobrým vzorem. Základní ideou, na které je naše činnost v rámci primární prevence rizikového chování postavena, je víra podložená výsledky výzkumů, a sice že kvalitní, kontinuální, evaluované a pro cílovou skupinu atraktivní progrmy primární prevence, realizované kompetentními lidmi, jsou reálnou možností, jak zabránit růstu výskytu rizikového chování mezi dětmi a mládeží. A že navíc realizace programů specifické i nespecifické prevence, jako součást protektivních faktorů, podporuje primární cílovou skupinu dětí v rozvoji zdravého životního stylu.

OBECNÝ CÍL ČINNOSTI V OBLASTI PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

  • poskytovat kvalitní certifikované programy primární prevence rizikového chování
  • poskytovat programy vedené kvalitními, vzdělanými a zkušenými lektory, kteří na sobě odborně pracují a vzdělávají se v rámci CŽV
  • poskytovat odbornou a metodickou oporu při řešení situací spjatých s výskytem rizikového chování u dětí a mládeže v regionu Tišnovska (Brno-venkov)