58179ff4-1ea0-43b9-8c07-bb48475ec05a

Profesní CV

Mgr. Kateřina Smutná

Pracovní zkušenosti

1/2014 – dosud: Spolek psychologických služeb

Pracovní pozice: vedoucí programů primární prevence rizikového chování, lektor, psycholog

1/2012 – 12/2013: Sdružení SCAN

Pracovní pozice: vedoucí úseku preventivních programů pro Jihomoravský kraj

Odpovědnost za formulaci a řízení projektů v oblasti primární prevence rizikového chování dětí a mládeže (pro děti v rámci školní docházky a pro děti v dětských domovech v Jihomoravském kraji), psaní projektů pro dotační řízení, zajištění financování, spolupráce s institucemi v regionu, zabezpečení standardů kvality – certifikace, akreditace. Odborná práce: psychologické poradenství pro děti a jejich rodiče, a celé rodiny v případě výskytu projevů rizikového chování dětí.

12/2009 – 12/2011: Centrum adiktologie, 1.LF a VFN Univerzita Karlova Praha

Pracovní pozice: regionální koordinátor vzdělávání v Jihomor.kraji – projekt VYNSPI

Odpovědnost za implementaci mezinárodní metodiky všeobecné primární prevence rizikového chování Unplugged v Jihomoravském kraji. Kontrakt na dobu určitou po dobu realizace projektu VYNSPI.

6/2006 – 11/2009 mateřská dovolená

9/2003 – 5/2006: OSVČ - personální agentura Motiv P Brno
Pracovní pozice: lektor a kouč
Odpovědnost za přípravu a účast na výběrových řízeních, přípravu a lektorování kurzů manažerských a obchodních dovedností, vedení individuálního koučinku, přípravu a realizaci AC a DC.

4/2000 - 8/2003: Vojenská nemocnice Brno
Pracovní pozice: klinický psycholog na psychologickém oddělení

Odpovědnost za odbornou psychodiagnostickou a psychoterapeutickou práci s pacienty psychiatrického, interního a neurologického oddělení, za vyšetření a terapii klientů Obezitologické poradny VN Brno, za testování a výběr vojenských specialistů a uchazečů o účast v zahraničních vojenských misích.

Vzdělání

2012-2014, Studium k výkonu specializovaných činností-prevence sociálně patologických jevů, DDM Strážnice

1999 – 2003: Komplexní výcvik v Gestalt psychoterapii, Český institut pro výcvik v Gestalt terapii CZGPTI, dosažené vzdělání: diplom Gestalt psychoterapeut

1994 – 2000: Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity Brno
Obor: jednooborová psychologie

Dosažené vzdělání: vysokoškolské magisterské

Kurzy a školení 2013-16

2016, dvoudenní workshop Sandplaying - využití herního pískoviště v diagnostice, poradenství a terapii s dětmi i dospělými, přístup Gestalt terapie, lektor Mgr. Alena Vávrová Dis., NÚV Praha

2016, čtyřdenní workshop Gestalt Therapy with Children and Adolescents vedený americkou psychoterapeutkou Lynn Stadler, ČSGT-Česká společnost pro Gestalt terapii, Karlovy Vary

2015 -Nácvik sociálních dovedností u dětí s poruchou autistického spektra při NÚV Praha

2014 – 2015, ASTRA DDP VÝCVIK- terapie poruch attachmentu a vývojového traumatu, Natama Praha

2013, jednodenní akreditovaný workshop Gestalt psychoterapie vedený Claudia Rosenbach-Ziembinski a Zish Ziembinski (Gestalt Training Institute Perth), Přerov

Odborné konference 2013-16

2014-15 konference Primární prevence rizikového chování, Praha

2013 konference Primární prevence rizikového chování, Praha – aktivní účast (prezentace: http://www.pprch.cz/Minule-rocniky/X-rocnik-konference-PPRCH-2013/)

Členství v odborných společnostech              

Česká společnost pro Gestalt psychoterapii