chalupnickova

Profesní CV

PhDr. Lenka Chalupníčková

Vzdělání:

od roku 2016: Systematický výcvik v Gestalt psychoterapii, Dialog – CZGPTI

2011: Rigorózní řízení - Katedra psychologie FF UP Olomouc

od roku 2008: Postgraduální studium sociální psychologie, FSS MU Brno

2006 - 2008: Magisterské studium jednooborové psychologie, FSS MU Brno

2002 - 2006: Bakalářský studijní program Psychologie - Mediální studia a žurnalistika, FSS MU Brno                      

Praxe:    

Od roku 2017: psycholog/lektor programu indikované primární prevence rizikového chování, Spolek psychologických služeb

2009 - 2011: IPPP ČR, ZŠ Mikulov, Valtická - školní psycholožka

2009: MODRÁ LINKA, o. s. - psycholožka osobní psychologické poradny pro děti, mládež a rodiny; lektorka preventivních výukových programů pro žáky ZŠ

2006 - 2007: OSPOD MěÚ Třebíč - koordinátorka „Klubu Naděje“ pro děti a mládež z evidence OSPOD

2005 - 2009: SCIO, s.r.o. - tvorba e-learningových přípravných kurzů;

autorka/oponentka testů obecných studijních předpokladů

2005: MAGDALENIUM, o. s. - lektorka volnočasových aktivit s dětmi klientek azylového zařízení pro oběti domácího násilí                

Další vzdělání a kurzy:
 
2017: Intenzivní kurz práce s terapeutickými kartami (Mgr. M. Anyalaiová, PhD.)
 
2017: Psychopatologie pro dětské terapeuty: Psychosomatické poruchy u dětí (Mgr. K. Wawroszová)

2017: Sandplay/santray: Základní kurz práce s herním pískovištěm (Mgr. L. Tříletá)

2010: Krizová intervence I. a II. (40 hodin, PhDr. L. Běťák)

2010: Test stromu (15 hodin, PhDr. Z. Altman)

2009: Diagnostika vztahů a sociálního klimatu ve školních třídách, práce psychologa s třídní skupinou (16 hodin, PhDr. R. Braun)

2008: Focusing I. a II. (47 hodin, Mgr. I. Kolář)

2007: Ostrov rodiny I. (16 hodin, PhDr. Z. Rieger)

Vybraná publikační činnost:

Čermák, I., Chalupníčková, L., Chrz, V., Plachá, V. (2013): Narativní analýza. In Tomáš Řiháček, Ivo Čermák, Roman Hytych. Kvalitativní analýza textů: čtyři přístupy. 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita, s. 75 – 104.

Chalupníček, A., Chalupníčková, L., Gláslová, K. a Bob, P. (2013): Dissociative Disorders in Outpatients with Paranoid Schizophrenia in the Czech Republic – preliminary study. In Komplexní trauma, disociace a funkční poruchy, III. Konference Neuropsychiatrického fóra.