Literatura k problematice rizikového chování

Návykové látky

Literatura

„Kouření, pití, drogy“ – K. Nešpor                                           

Středoškoláci o drogách, alkoholu, kouření – K. Nešpor

Alkohol, drogy a vaše děti – K. Nešpor

Dospělé děti alkoholiků – Woititzová

Drogy a společnost – Janík, Dušek

Drogy – otázky a odpovědi – J. Presl, R. John

Prevence problémů způsobených návykovými látkami – Nešpor, L. Csémy

Závislost známá, neznámá – Heller, Pacinovská

Drogová závislost – J. Presl

Jak předcházet problémům s návykovými látkami – K. Nešpor, L. Csémy

Jak překonat problémy s alkoholem vlastními silami – K. Nešpor

Zdravý způsob života a prevence závislostí – D. Nováková

Návykové látky a kriminalita – Štáblová

Slovník problémů – návykové látky – K. Nešpor

Jak přestat brát drogy – K. Nešpor, Mullerová¨

Problémy s návykovými látkami ve školním prostředí – K. Nešpor

Kouření a já – D. Hrubá                         

Děti a drogy: fakta, informace, prevence – T. Illes

Extáze a techno scéna – N. Sainders

Drogy – drogová závislost – Bruno, Fasoli

Slangové výrazy pro drogy – Launer

Rizikový faktor kouření – Kozák

Sociální patologie – Bartlová, S.

Internetové odkazy

http://www.drnespor.eu/addictcz.html

www.msmt.cz/file/20279_1_1/

http://www.med.muni.cz/centrumprevence/informace-pro-vas/zdravy-zpusob-zivota/15-alkohol.html

http://www.drogy-info.cz/index.php/pomoc_a_podpora/ucebnice_drogy_a_zavislosti/3_rozdeleni_a_ucinky_navykovych_latek

http://www.prevcentrum.cz/Informace-o-drogach¨

http://nekuratka.cz/

http://www.drogy-info.cz/index.php/info/legalni_drogy/tabak

http://www.prevcentrum.cz/Informace-o-drogach -

http://www.drogy-info.cz/index.php/pomoc_a_podpora/ucebnice_drogy_a_zavislosti/3_rozdeleni_a_ucinky_navykovych_latek

http://www.drogy-info.cz/index.php/info/drogy_a_zakon

Závislostní chování

Gambling

Literatura

Jak poznat a překonat problém s hazardní hrou – K. Nešpor

Hazardní hra jako nemoc – K. Nešpor

Problémy působené hazardem u dospívajících – K. Nešpor

Petr: Jsem hazardní hráč: aneb zpověď gamblera – P. Kohout

Alkoholici, feťáci a gambleři – J. Marhounová

Nealkoholové drogy: přehled hlavních výsledků výzkumné studie – M. Miovský

Psychoterapie patologického hráčství – K. Nešpor

Hráčství – droga nových rozměrů – D. Jonáková

Jak jsem si dal automat – M. Chýmal

Ohrožené děti – H. Provazníková

Patologické závislosti – V. Pokorný

Sociálněpatologické jevy. Gambling, drogové závislosti, lichva. – kol. autorů

Internetové odkazy

http://gambling.podaneruce.cz/o-projektu/odkazy/

http://www.kapitula.sk/files/usr019/patol.hracstvo__ako_prestat_fajcit.pdf

http://www.uzis.cz/publikace/mezinarodni-statisticka-klasifikace-nemoci-pridruzenych-zdravotnich-problemu-mkn-10-dil-tabelarni-ca

http://www.nicm.cz/gambling-legislativa

http://www.jakdoskoly.cz/protidrogova-prevence/automaty/

Netolismus

Literatura

Krotíme obrazovku – P. Říčan

Tváří v tvář obrazovce – Blažek, B.

Internetové odkazy

http://www.e-bezpeci.cz/index.php/temata/dali-rizika/331-uvod-do-problematiky-netolismu

http://www.jakdoskoly.cz/protidrogova-prevence/pocitace/

http://www.poradenskecentrum.cz/pocitacova-zavislost.php

Rizikové chování

Šikana

Literatura

Bolest šikanování – M. Kolář

Prevence šikanování na školách – IPPP ČR

Čelíme šikanování – J. Parry

Agresivita a šikana mezi dětmi – P. Říčan

Cesta za poznáním šikany, šikanování mezi dětmi – E. Vaníčková

Dítě a škola – E. Vaníčková

Malý lexikon šikanování – E. Vaníčková

Minimalizace šikany – K. Vágnerová

Násilí ve škole a jak mu čelit – H. Helmut

Proč mě pořád někdo šikanuje? /rady, jak zvládat malé tyrany/ - T. Webster-Doyle

Skrytý svět šikanování ve školách: příčiny, diagnostika a praktická pomoc – M. Kolář

Internteové odkazy     

http://www.minimalizacesikany.cz/

http://www.sikana.org/

Kyberšikana

Literatura

Kyberšikana – V. Rogers

Kyberšikana – A. Černá

Rizika virtuální komunikace – K. Kopecký

Zákon č. 200/1990 sb., zákon o přestupcích, § 49 (ublížení na cti)

Zákon č. 40/2009 sb., trestní zákoník, § 184

Zákon č. 40/1964 sb., občanský zákoník, § 12-13 (zákaz natáčení, fotografování a zveřejňování snímků bez souhlasu dotyčné osoby)

Zákon č. 40/2009 sb., trestní zákoník, § 353-354 (stalking)

Internetové odkazy

http://www.bezpecnemesto.eu/kybersikana-a-jeji-prevence.aspx

http://www.sancedetem.cz/cs/hledam-pomoc/rodina-v-problemove-situaci/rizikove-chovani-ditete/rizikove-chovani-deti-na-internetu.shtml

Vandalismus

Literatura

Policejní psychologie – L. Čírktová

Nepřátelé společnosti – P. Johnson

Zločin v měnící se společnosti – Jones, H

Riziková mládež – V. Labáth

Internetové odkazy

www.msmt.cz/file/20285_1_1

http://www.ostrovzl.cz/prevence/kriminalita-delikvence-vandalismus/

http://www.sancedetem.cz/cs/hledam-pomoc/rodina-v-problemove-situaci/rizikove-chovani-ditete/vandalismus.shtml

Záškoláctví

Literatura

Primární prevence rizikového chování ve školství – M. Miovský

Analýza sociálně patologických jevů u dětí a mládeže – R. Jedlička

Stav a příčiny záškoláctví na zvláštních školách – M. Vocilka

Řešení výchovných problémů ve škole – Ch. Kyriacou

Dítě v nesnázích: prevence, příčiny, terapie – J. Elliot

Základy etopedie – P. Klíma

Internetové odkazy

http://socialni-prace.webnode.cz/zaskolactvi/

http://www.prevence-praha.cz/zaskolactvi

http://www.msmt.cz/file/20286

Rasismus

Literatura

Výchova k toleranci a proti rasismu – Šišková

Tati, co je to rasismus? – T. Ben Jelloun

Národ, národnost, menšiny a rasismus – D. Čaněk

Náměty pro mulikulturní výchovu - Cílková

Internetové odkazy

http://www.nicm.cz/xenofobie-a-rasismus-charakteristika

http://www.prevence-praha.cz/rasismus-a-xenofobie

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/multikulturni-vychova-prevence-rasismu-a-xenofobie-i

Poruchy příjmu potravy

Literatura

Anorexia nervosa: příručka pro všechny, kteří nemocí trpí – postižené samotné, jejich rodiny, přátele, partnery a některé odborníky – H. Papežová

Body image – Psychologie nespokojenosti s vlastním tělem – S. Gorgan

Bulimia nervosa: příručka pro všechny, kteří nemocí trpí – postižené samotné, jejich rodiny, přátele, partnery a některé odborníky – H. Papežová

Bulimie: jak bojovat s přejídáním – F.D. Krch

Mentální anorexie – F.D. Krch

Mentální anorexie: příčiny, průběh a nové léčebné metody – B. Leibold

Mentální anorexie a mentální bulimie v dětství a dospívání – J. Kocourková

Poruchy příjmu potravy – F.D.Krch

SOS nadváha – Průvdoce úskalím diet a životního stylu – I. Málková

Tajná řeč a problémy poruch příjmu potravy: jak rozumět příčinám anorexie a bulimie a jak je léčit – C.P. Peggy

Vím, jak chutná vzduch: skutečný příběh modelky o bojis mentální anorexií – M. Hirse

Odkazy

http://www.anabell.cz/images/stories/dokumenty/oporuchachprijmupotravy3.pdf

www.idealni.cz

http://www.nicm.cz/poruchy-prijmu-potravy-charakteristika

http://www.msmt.cz/file/20278

http://www.sps-zdravaskola.cz/prirucka--36/