Přehled kulturních aktivit v Tišnově ORP

 • Podhorácké muzeum - Cisterciácký klášter Porta Coeli – vzdálený 2 km od Tišnovského náměstí v obci Předklášteří. Přístupné jsou čtyři stálé expozice a četné sezónní výstavy v muzeu, expozice PALEONTOLOGIE A MINERALOGICKÝ SYSTÉM, MĚŠŤANSKÝ OBYTNÝ INTERIÉR Z PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ z roku 1999 a DĚJINY A SOUČASNOST KLÁŠTERA PORTA COELI z roku 2004 (http://predklasteri.muzeumbrnenska.cz/)
 • Městské kulturní středisko Tišnov

-      kino Svratka

-      letní kino

-      galerie Jamborův dům

-      muzeum Mülerův dům

-      různé kulturní akce po celý rok (http://www.mekstisnov.cz/)

 • Základní umělecká škola Tišnov – rodiče mají možnost přihlásit dítě do 4 oborů s různým rozsahem hodin. Hudební obor (1h týdně individuální,1h týdně skupinová), literárně dramatický (1h týdně přípravka, 2-5h starší), taneční obor (2h týdně přípravka, 2-4 hodiny starší) a výtvarný obor (3h týdně) (http://www.zustisnov.cz/)
 • Městská knihovna – otevřena v pondělí až sobotu. Její součástí je podle soutěže nejlepší dětské oddělení v ČR kde si děti opravdu vyberou. V knihovně funguje také Univerzita volného času formou zájmového celoživotního vzdělávání pro širokou veřejnost. Výuka probíhá semestrálně formou 8 přednášek vždy jednou za 14 dní. Kurzovné činí 200,- Kč za semestr (http://www.tisnov-mesto.cz/knihovna/)
 • Galerie Diana – galerie chce svou otevřeností nabídnout prostor všem umělcům a přinést do Tišnova možnost prezentace zajímavých děl a autorů a doplnit tak nabídku kulturních zážitků nejen pro občany Tišnova, ale i pro turisty a milovníky umění (http://www.galerie-diana.cz/)
 • Art Periscope galerie – různé výstavy zaměřené na region Tišnovska a Vysočiny (http://www.artperiscope.cz/)
 • Rozhledna – na kopci Klucanina. Celoročně veřejně přístupná (http://www.rozhlednatisnov.unas.cz/)
 • Tišnovské trhy – několikrát do roka na náměstí Míru před radnicí od 8 do 11 hodin, v případě slavností dle kulturního programu (http://trhy.tisnovsko.eu/uvod)

Společenské aktivity

 • Za sebevědomé Tišnovsko – sdružení se snaží zachovat či obnovit kulturní a přírodní dědictví Tišnovska. Rozvíjet kvality životního prostoru obyvatel Tišnova a přilehlého regionu, podporovat co nejširší účast místních obyvatel ve správních řízeních. Různé kampaně a setkání.

(http://sebevedome.tisnovsko.eu/)

 • Ekoporadna Tišnovsko - sdružení dlouhodobě usiluje o zachování přírodních a společenských hodnot tišnovského regionu. Je otevřena všem zájemcům o dobrovolnickou spolupráci. Přednášky, besedy, exkurze a bleší trhy (http://ekoporadna.tisnovsko.eu/)
 • Pro Tišnov – sdružení, jehož posláním je ochrana přírody a krajiny v regionu Tišnovsko, podpora a pořádání kulturních, sportovních a společenských aktivit a aktivit pro děti a mládež i širokou veřejnost na regionální úrovni (http://www.protisnov.cz/clanky/o-nas/)
 • Tišnovský vozíčkář - cílem je zorganizovat různé akce pro ostatní členy včetně kulturního vyžití vozíčkářů. Dále pomáhat při získání různých pomůcek potřebných pro ulehčení následků nemoci (http://tvozik.sweb.cz/)
 • Klub přátel fotografie – výstavy a soutěže pro amatérské i profesionální fotografy (http://www.fotoklubtisnov.cz/)
 • Tišnovský patchworkový klub – pravidelná setkávání jednou měsíčně a příležitostné výstavy (http://patchwork-tisnov.webnode.com/)
 • Společnost Anny Pammrové - základem činnosti je vlastivědná činnost, literární setkání, besedy a pravidelné jarní zájezdy s literární tématikou (http://sap.hondza.info/anna-pammrova/)
 • Klub Deskových her Odyssea – pro všechny zájemce (http://odyssea.tisnov.cz/)

 

Sportovní aktivity

 • Koupaliště Tišnov - velký bazén 50x20m, dětské brouzdaliště se skluzavkou, restaurace s terasou a kuželkami, plážový volejbal, petanque, stolní tenis, ruské kuželky a také páteční a sobotní večerní koupání (http://www.tisnov-mesto.cz/cs/cestovni-ruch/sportovni-vyziti/moznost-koupani.html)
 • Lyžařský areál Klínek – v blízkém Předkláštěří. Délka svahu 500m, 100m převýšení, kapacita 550 osob. Přístupný dle podmínek celou zimu (http://www.vlekpredklasteri.cz/)
 • Paintball v Jamné u Tišnova - hřiště o rozměrech 90 x 40 m s přírodními i umělými překážkami. Akce pro jednotlivce, skupiny i firmy. Možnost půjčení vybavení, občerstvení (http://www.sportpaintball.cz/)
 • M sport, badmintonový club – kryté kurty v nedalekém Předkláštěří, různé turnaje, otevřeno po-ne/8-24 hod. (http://www.m-sport.eu/)
 • Fit centrum Olympia - cvičení pro nejširší veřejnost v posilovně přímo v centru Tišnova. Otevřeno pondělí až sobota (http://www.posilovna-tisnov.cz/)
 • Bowling centrum Tišnov – 6 automatických drah, tréninkové centrum mládeže (tréninky 2x týdně), turnaje amatérské bowlingové ligy (http://www.tisnov.xbowling.cz/cs/)
 • Sportovní střelecký klub KVZ Ametyst – možnost členství, závody (http://www.kvzametyst.cz/)
 • Tenisové kurty na Ostrovci – přes léto 4 antukové kurty a odrazová stěna s umělým povrchem a hřištěm pro minitenis. V zimním období (říjen-březen) je přes 2 dvorce umístěna nafukovací hala. Přístup pro širokou veřejnost i členy klubu. Každoročně pořádána škola pro nové začínající zájemce pod vedením kvalifikovaných trenérů (http://www.tenis-tisnov.cz/)
 • Kynologický klub Tišnov - základy výchovy, poslušnosti, základy pachových prací, rozvíjení zájmu o kořist. Cvičení pod vedením instruktorů podle úrovně výkonnosti, každé úterý, středu, čtvrtek a neděli (http://www.kktisnov.ic.cz/)
 • TJ Sokol Tišnov – vlastní tělocvičnu, provozuje sportovní oddíly karate, tance, šachy a pořádá různé sportovní akce. Jednou ročně bývá v sokolovně mezinárodní výstava minerálů (http://www.sokol-tisnov.cz/)
 • Klub českých turistů Tišnov – různé pěší výlety v zimě i na běžkách. V létě 2 tábory a tradiční pochod ‘‘Tišnovská padesátka‘‘ (http://kcttisnov.webnode.cz/)
 • Autoklub Tišnov – akce: přehlídka elegance historických vozidel Tišnov - 07.09.2013 (http://ak-tisnov.webnode.cz/)
 • Atletický klub – pro mládež i dospělé, tréninky 4x do týdne (http://www.aktisnov.wz.cz/)
 • Fotbalový klub – tréninky pro mládež, a zápasy (http://www.afktisnov.wz.cz/)
 • Basketbalový klub - 6 aktivních družstev v různých kategoriích včetně přípravky basketbalu dívek a chlapců. Tréninky každý týden, tréninkové kempy a zápasy (http://basket.tisnov.cz/oklubu.html)
 • Florbalový klub Paladins, futsalový klub, volejbalový, klub stolních tenistů
 • Volejbalové hřiště u gymnázia - Dva volejbalové kurty s povrchem z umělé trávy zvou příznivce volejbalu a nohejbalu. Areál je volně přístupný
 • Hřiště na kopanou a basketbal (umělým travnatým povrchem) - hřiště opatřeno brankami a koši na pojízdných stojanech
 • Tišnov cup – každoročně pořádaná série cyklistických závodů v Tišnově a okolí (http://www.tisnovcup.cz/)
 • Hřiště u ZŠ 28. října - atletický ovál, kopaná, basketbal, tenis, volejbal
 • Hřiště na sídlišti pod Květnicí - kopaná, tenis, volejbal, basketbal
 • Hřiště na sídlišti pod Klucaninou - tenis, volejbal, basketbal
 • Lovecké revíry – Svratka a Loučka
 • 17 dětských hřišť - dětská hřiště s pravidelnou údržbou a kontrolou bezpečnosti (http://basket.tisnov.cz/oklubu.html)

 

Přehled kulturních a společenských aktivit pro rodiče a děti

 • Dům dětí a mládeže - Taneční kroužky, kroužky s určitým zaměřením, jazykové kroužky pro děti, sportovní kroužky, výtvarné a rukodělné kroužky, počítačový kroužek, kroužky pro dospělé. Dále různé bowlingové turnaje, lyžování, semináře, kurzy a také tábory. Přístupné všem věkovým kategoriím (http://www.ddm-tisnov.cz/)
 • Klub Čas Tišnov - je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a je jednou ze služeb Oblastní charity Tišnov. Posláním Klubu Čas Tišnov je poskytnout v Tišnově mladým ve věku od 11 do 26 let, kteří se ocitli v konfliktní společenské situaci, zažívají obtížnou životní událost nebo omezující životní podmínky odbornou pomoc, podporu a zázemí, přispět k jejich osobnímu rozvoji a pomáhat jim při hledání místa ve společnosti (http://www.klub-cas.cz/)
 • Středisko květnice Junák – skautský oddíl pro mládež (http://tisnov.skauting.cz/)
 • Rodinné centrum Studánka - nabízí prostor všem aktivním rodinám z regionu Tišnovsko. Nabízí přes 10 různých programů pro rodiče s dětmi, kurzy pro rodiče, těhotné matky, hlídání dětí a další doprovodné akce (http://www.studanka-tisnov.cz/)
 • Lesní rodinný klub – pro děti věku 3-7 let. Kromě pobytu na základně (pondělí - čtvrtek) děti formou pátečních výletů poznávají různá místa tišnovského regionu (http://lesniklub.tisnovsko.eu/?file=uvod)
 • Tigal – sdružení pořádající každoročně pěvecké soutěže pro žáky škol (http://www.tigal.cz/)
 • 1. BRďO Tišnov – GINGO - organizace, která se zaměřuje na práci s dětmi ve věku od 7 do 15 let. Pravidelné týdenní schůzky v klubovně, zhruba jednou za měsíc vícedenní víkendové výpravy a o prázdninách třítýdenní letní stanový tábor. V průběhu roku i akce pro veřejnost (http://www.brdo-gingo.wz.cz/#)

 

Přehled tradičních akcí v Tišnově

 • Tradiční pálení čarodějnic - koná se tradičně 30.4. v areálu letního kina Tišnov
 • Jeden svět Tišnov – už 2 ročníky festivalu dokumentárních filmů o lidských právech. Kromě filmů a debat se zajímavými hosty nabídne i výstavu, divadlo a koncerty. Součástí festivalu jsou i dopolední projekce pro základní a střední školy. Koná se vždy začátkem dubna
 • Tišnovské trhy- 20.4. Jarní trhová slavnost, zahájení pravidelných trhů

             - 8.6. Letní trhová slavnost s kulturním programem

- 19.10. Podzimní trhová slavnost

- 01.12. Adventní trhová slavnost